Home

1948 Season
o  Season Overview
o  Points Graph
o  Drivers' Championship
o  Constructors' Championship
o  Participations Matrix
o  Race Results
o  Poles and Fastest Laps
o  Line-Up
o  Calendar

Profiles
o  Drivers
o  Teams
o  Cars
o  Engines
o  Tyres
o  Lubricants
o  Entrants
o  Designers
o  Car Numbers
o  Sponsors
o  Events
o  Circuits

History
o  Drivers' Championships
o  Constructors' Championships
o  Race Results
o  All-Time Calendar

Statistics
o  Data Search

Other
o  Acknowledgments
o  Links
www.ChicaneF1.com
1947
Poles and Fastest Laps

1948

1949
Non-championship races

RaceWinnerPole PositionFastest Lap
 Pau GP Nello Pagani
Maserati / Maserati
3:33'30.0
Jean-Pierre Wimille
Simca-Gordini / Simca-Gordini
1'49.7
Jean-Pierre Wimille
Simca-Gordini / Simca-Gordini
1'49.8
 Jersey Road Race Bob Gerard
ERA / ERA
2:00'55.2
 Prince Bira
Maserati / Maserati
2'01.4
 Bob Gerard
ERA / ERA
2'07.4
 Nations GP Nino Farina
Maserati / Maserati
2:23'58.2
 Nino Farina
Maserati / Maserati
-
 Nino Farina
Maserati / Maserati
1'44.1
 Monaco GP Nino Farina
Maserati / Maserati
3:18'26.9
 Nino Farina
Maserati / Maserati
1'53.8
 Nino Farina
Maserati / Maserati
1'53.9
 British Empire Trophy Geoffrey Ansell
ERA / ERA
2:03'45
 Bob Gerard
ERA / ERA
3'10
 Reg Parnell
Maserati / Maserati
3'13
 San Remo GP Alberto Ascari
Maserati / Maserati
3:03'34.0
 Alberto Ascari
Maserati / Maserati
-
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
2'02.6
 Swiss GPComte Carlo Felice Trossi
Alfa Romeo / Alfa Romeo
1:59'17.3
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'54.2
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'51.0
 ACF GPJean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
3:01'07.5
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'35.2
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'41.2
 Comminges GP Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
2:11'45.5
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
4'02.3
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
4'12.8
 Albi GP Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
1:52'57.9
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
3'14.2
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
3'10.7
 Italian GPJean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
3:10'42.4
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'16.6
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'22.4
 British GP Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
3:18'03.0
 Louis Chiron
Talbot-Lago / Talbot-Lago
2'56.0
 Luigi Villoresi
Maserati / Maserati
2'52.0
 Salon GP Louis Rosier
Talbot-Lago / Talbot-Lago
2:03'52.9
 Leslie Johnson
ERA / ERA
-
 Prince Bira
Maserati / Maserati
2'25.9
 Autodrome GPJean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2:50'44.4
Jean-Pierre Wimille
Alfa Romeo / Alfa Romeo
-
 Consalvo Sanesi
Alfa Romeo / Alfa Romeo
2'00.4